Flag UK gif Flag DE gif Flag PT gif Flag FR gif Flag ES gif Flag NL gif Flag Greece gif Flag Italy gif Flag USSR gif
Flag Japan gif Flag Turkey gif Flag Saudi Arabia gif Flag Sweden gif Flag Serbia gif Flag Croatia gif Flag Norway gif Flag Finland gif Flag Romania gif

UNIVERSAL DECLARATION OF ANIMAL RIGHTS
(Norwegian)

(Preamble)

Husk
at altliv er ett. Alle levende skapninger har en felles opprinnelse og har utviklet seg i ulike retninger i løpet av evolusjonen

Husk
at alle levende skapninger har naturlige rettigheter og at alle dyr med et nervesystem i tillegg har spesielle rettigheter

Husk
at brudd på disse naturlige rettigheter, også ved uvitenhet om dem leder mennesket til å begå forbrytelser mot dyr

Husk
at en sameksistens for de forskjellige artene forutsetter menneskets aksept for dyrs rett til å leve

Husk
at menneskets respekt for dyr er uadskillelig fra menneskets respekt for andre mennesker

Erklæring om dyrs rettigheter:

Artikkel 1
Alle dyr er født likeverdig og har den samme rett til sin eksistens.

Artikkel 2
a)
Alle dyr har rett til å bli respektert.
b) Mennesket i likhet med andre dyr har ingen rett til å utrydde eller utnytte andre dyr. Han skal derimot bruke sin inteligens til dyrenes velvær.
c) Alle dyr har rett til å forvente god behandling og beskyttelse fra menneskenes side.

Artikkel 3
a)
Ingen dyr skal bli utsatt for dårlig behandling eller grusomme handlinger.
b) Hvis det er nødvendig å drepe et dyr må dette skje fort uten unødvendig frykt og lidelse.

Artikkel 4
a)
Alle dyr har rett til et fritt liv i deres naturlige omgivelser og me rett til å føde avkom.
b) Hvert avvik fra denne friheten,også for skolerings formål er i motsetning til denne erklæring.

Artikkel 5
a)
Alle husdyr har rett til en livslrytme som er naturlig for denne arten.
b) Enhver forandring av den naturlige livsrytmen til et dyr diktert av mennesker for komersielle formål er i strid med denne erklæring.

Artikkel 6
a)
Alle kjæledyr har rett til en livslengde som er naturlig for arten.
b) Å forlate et kjæledyr til sin egen skjebne er en grusom og uverdig handling.

Artikkel 7
Arbeidsdyr må bare arbeide periodevis og ikke slik at de blir utslitte. De må få tilstrekkelig med for og hvile.

Artikkel 8
a) Eksperimenter på dyr som kan føre til fysiske og psykiske lidelser er uforenelig med dyrs rettigheter selv om dette tjener medisinske, vitenskapelige, komersielle eller andre formål.
b) Eventuelle andre metoder må undersøkes og utvikles.

Artikkel 9
Ved eventuelle husdyrhold for matproduksjon må dette skje på en slik måte at foring skjøtsel transport og avlivning ikke fører til frykt og lidelser.

Artikkel 10
a) Ingen dyr skal brukes til underholdning.
b) Dyreshow og utstillinger er uforenlig med dyrs rett til verdighet.

Artikkel 11
Enhver handling som fører til et dyr unødvendige død er en grusom handling og en forbrytelse mot livet.

Artikkel 12
a)
Enhver handling som forårsaker døden til en mengde dyr er folkemord og er en forbrytelse mot artenes mangfold.
b) Forgiftning og ødeleggelse av habitat fører til utrydning av arter.

Clan 13
a)
Døde dyr må behandles med respekt.
b) Voldsscener der dyr er ofre må forbys på TV og film med mindre de er et ledd i en demonstrasjon av dyrs rettigheter.

Artikkel 14
a)
Dyrevernsorganisasjoner må være representert ved de nasjonale styrings-forsamlingeri.
b) Dyrenes rettigheter må forsvares med lov og på lik linje som menneskerettighetene.

 

Denne tekst er oversatt fra The Universal Declaration of Animal's Rights forfatted av The International League of Animal's Rights og andre dyreverns organisasjoner under et internasjonalt møte i London 21. til 23. september 1977.

TOP gif   HOME gif