Flag UK gif Flag DE gif Flag PT gif Flag FR gif Flag ES gif Flag NL gif Flag Greece gif Flag Italy gif Flag USSR gif
Flag Japan gif Flag Turkey gif Flag Saudi Arabia gif Flag Sweden gif Flag Serbia gif Flag Croatia gif Flag Norway gif Flag Finland gif Flag Romania gif

UNIVERSAL DECLARATION OF ANIMAL RIGHTS
(Finnish)

Eläinten oikeuksien julistus:

Ensimmäinen artikla
Kaikki eläimet syntyvät tasavertaisin oikeuksin elämään ja olemassaoloon.

Toinen artikla
a)
Kaikki eläimet ansaitsevat ihmiseltä arvonantoa ja elämää kunnioittavaa
kohtelua
b) ihmisellä ei ole lupa yhtenä elollisista lajeista anastaa itselleen oikeutta tuhota tai epäinhimillisesti käyttää hyväkseen muita eläimiä
c) ihmisen velvollisuus on käyttää hyväkseen tietojaan eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.
d) ja kaikille eläimille kuuluu oikeus ihmisen
huomion, hoivan ja suojelun saamiseen

Kolmas artikla
a)
Eläintä ei saa pahoinpidellä tai saattaa julmien tekojen kohteeksi
b) jos eläin on lopetettava tulee se tehdä nopeasti ja tuskaa tuottamatta

Neljäs artikla
a)
Kaikilla villeillä eläimillä on oikeus vapaaseen luonnollisessa ympäristössään maalla, ilmassa ja vedessä niille tulee antaa rauha lisääntyä reproduca!
b) kaikki vapauden riistäminen, vaikka se tehtäisiin opetustarkoituksessa, loukkaa tätä perusoikeutta

Viides artikla
a)
Perinteisesti ihmisen läheisyydessä elävien eläinlajien yksilöillä on oikeus syntyä ja kehittyä oman lajinsa elämänrytmin mukaan
b) tätä oikeutta loukkaa ihmisen sekaantuminen tähän rytmiin ja näihin olosuhteisiin omaa hyötyääntavoitellen

Kuudes artikla
Kaikilla lemmikkieläimillä on oikeus täyteen luonnonmukaiseen elämään elinikänsä, kesyn kotieläimen heitteille ja hoivatta jättäminen on ihmistä alentava teko

Seitsemäs artikla
Kaikilla työtätekevillä eläimillä on oikeus kohtuullisiin rajoituksiin työn kestossa ja ankaruudessa ja niille on turvattava sopiva ravinto ja riittävä lepo

Kahdeksas artikla
a) Ruumiillista tai henkistä kärsimystä tuottavat eläinkokeet eivät ole sopusoinnussa eläinten oikeuksien kanssa olivat ne sitten tieteellisen, lääketieteellisen, kaupallisen tai minkä tahansa muun tutkimusten vaatimia
b) eläinkokeitten vaihtoehtomenetelmiä tulee kehittää ja käyttää

Yhdeksäs artikla
Ravintoteollisuuden käyttöön tarkoitetut eläimet on kasvatettava, kuljetettava, säilytettävä ja lopetettava kärsimyksiä aiheuttamatta

Kymmenes artikla
a) Mitään eläintä ei tule käyttää ihmisen huvituksen kohteena tai välineenä
b) kaikki näyttelyt ja näytökset ovat alentavia eläimen itseisarvolle

Yhdestoista artikla
Eläimen vastuuton tappaminen on rikos elämää kohtaan

Kahdestoista artikla
a)
Kahdestoista artikla
b) saaste ja luonnollisen ympäristön tuhoaminen johtavat liian usein jonkin eläinlajin lajisurmaan

Kolmastoista artikla
Kuolleita eläimiä on kohdeltava asiaankuuluvalla kunnioituksella eikä eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa ole syytä kuvata filmeissä eikä televisiossa paitsi inhimillisyyden kasvatusmenetelmissä

Neljästoista artikla
a)
Eläinten oikeuksia puolustavien yhteenliittymien edustajilla tulee olla toimivaa valtaa yhteiskunnan kaikilla tasoilla
b) eläinten oikeudet tulee suojata säätämällä lakeja aivan niin kuin ihmisten oikeudet turvataan lainsäädännöllä

Text furnished by: Eläinsuojeluliitto Animalia ry, Porvoonkatu 53, 00520 Helsinki, Finland, http://www.animalia.fi


TOP gif   HOME gif