Fist Aid Kit gif

AKUT HJÄLP VID FÖRGIFTNING AV DJUR

flag UK gif  flag NL gif  Flag DE gif  Flag IT gif  Flag PT gif  Flag FR gif  Flag SW gif  flag gr gif  FLAG USSR gif  Flag Japan gif  Flag TR gif  Flag ES gif

VAD KAN MAN GÖRA ?

Förgiftning förorsakar en avskyvärd dödskamp. Det är inte bara en av det mest barbariska och fega brott mot djur men också en källa av oerhört lidande och sorg för de människor som älskar dem.
Därför att det är ett så pass lömskt attentat kan det ta lång tid innan man upptäcker att ett djur kan vara förgiftat och att hinna fram till en veterinär är för det mesta för sent.
Trots ansträngningar av veterinären är det ofta omöjligt att rädda djuret.
Därför är det viktigt som djurägare att vara förberedd !

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Håll era djur borta ifrån "ätbara saker" på platser där det inte hör hemma. Förgiftad mat påträffas i plastpåsar, i skålar med mat eller vätskor, matrester, köttbullar osv. Avlägsna misstänkta saker när de påträffas och kasta de i en soptunna. Förgiftat lockbete läggs ofta på platser där djurvänner brukar mata herrelösa djur.

FÖRSTA HJÄLP

Fösta hjälpen består av att låta djuret kasta upp och neutralisera giftet. Därför att förgiftningen sällan äger rum frammför en veterinärs dörr är det självklart att första hjälp utförd av ägaren är avgörande för djurets överlevnad.
Diskutera innehållet ( kräkmedel och motgift ) och användning av en första hjälpen väska tillsammans med veterinären. Fråga efter förgiftningssymptom och bekämpningsanvisning.
Kännedom om symptomen är avgörande därför att motgift är skadligt när djuret inte är förgiftat !
Fråga veterinären hur man oralt kan tillföra djuret kräkmedel eller aktivt kol och på vilket sätt en injektionsspruta kan användas i nödfall.
Att vara förberedd är första steget !

FÖRSTA HJÄLP VÄSKA

Ha alltid en första hjälp väska till hands med kräkmedel ( ampuller / lösning ), aktivt kol (tabletter / lösning ), en injektionsspruta med motgift och de av veterinären rekommenderade instruktioner och doseringar.
Obs. att behandling av katt eller hund är olika och att oral behandling av ett förgiftat djur är omöjligt om djuret inte kan svälja eller djuret har krampryckningar.

FÖRSTA HJÄLP

Kontakta veterinären omgående ! Medan ni själv ger första hjälpen be någon annan ringa veterinären så den har möjlighet att förbereda sig under tiden ni tar er till kliniken.

1. Om möjligt, försök identifiera den intagna substansen genom att :

VARNING : Låt INTE djuret kräkas om det intagna består av frätanda syror eller glas. Det skulle förorsaka skador på organen. I detta fall ge aktivt kol och bege er omgående till veterinären.

VARNING : Försök inte behandla via munnen ( oralt ) när djuret har krampryckningar. Var noggrann med att djuret inte får medlet i lungorna när det sväljer.

NÄR RISK FINNS ATT ANNAT GIFT INTAGITS:

2. Låt djuret kräkas genom att tillföra :

3. Bara efter kräkningen:

4. Därefter uppsök veterinär omedelbart !

VARNING: Obs. ge ingen överdos !

FÖRGIFTNINGSSYMPTOM

Anmäl alltid förgiftning till polisen.

Lär barnen att förgiftning är ett grymt brott.

TOP gif   HOME gif


® Action Against Poisoning -- www.actionagainstpoisoning.com -- e-mail: info@actionagainstpoisoning.com

http://www.actionagainstpoisoning.com/pages/sw/firstaid_sw.html -- Last updated on November 21, 2003