Na-diethyldithiocarbamate

WARNING
About using dithiocarb (Na-diethyldithiocarbamate) against thalliumpoisoning


It should be noticed that it is not exactly known if the used chelators meet all described properties. For instance it is proven that the in most textbooks recommended dithiocarb (Na-diethyldithiocarbamate) against thallium poisoning drags the toxic agent to the brains by which the remedy is worse than the disease.

From: "Vergiftigingen" (Poisonings) page 41
Authors: Prof.Dr.A.N.P.van Heijst and S.A.Pikaar
Medica reeks Elsevier
ISBN 90 10 04525 0

Opgemerkt dient te worden dat kennelijk niet exact bekend is of de chelatoren die in gebruik zijn aan alle beschreven eigenschappen voldoen.
Zo is aangetoond dat het in de meeste handboeken nog steeds aanbevolen dithiocarb (Na-diethyldithiocarbamaat) tegen thalliumvergiftigingen de toxische stof naar de hersenen versleept waardoor het middel erger wordt dan de kwaal.

Uit: "Vergiftigingen" blz. 41
Auteurs: Prof.Dr.A.N.P.van Heijst and S.A.Pikaar
Medica reeks Elsevier
ISBN 90 10 04525 0